Lejebetingelser

DK-Campingudlejning

Kontakt

Dorthe og Kim Christensen

Nyvej 17, Gassum

DK-8981  Spentrup

Mobil tlf.:   5131 8119

Email:       doki@mail.dk

Lejebetingelser

Forsikring:

Der er kaskoforsikring på alle vogne med en selvrisiko på kr. 3.000.- pr. skade, som trækkes fra depositum.

Skader, der er selvforskyldt og skader på inventar og service, betales af lejer, som trækkes fra depositum.

Såfremt der under lejemålet skulle opstå skader på det lejede, har man pligt til at meddele dette til udlejer på telefon 51318119, straks så man evt. kan fremskaffe en anden campingvogn til næste lejer. Betalt leje og depositum tilbagebetales ikke til lejer, ved afbrudt leje pga. skade/uheld.

Hvis man skal uden for Danmarks grænser, skal man have grønt og rødt forsikringsbevis til sin bil, dette skal lejer have fra sit forsikringsselskab. Det røde forsikringsbevis til campingvognen følger med. Dette koster ikke ekstra.

Depositum:

Ved leje for 1 - 4 uger er depositum kr. 3.000.-. Ved leje i mere end 4 uger er depositum kr. 5.000. Depositum skal betales ved bestilling. Reservation er først gældende, når depositum er modtaget. Depositum returneres senest 8 dage efter vognen er afleveret i rengjort og skadesfri stand.

Afbestilling:

Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start, refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 30-60 dage før lejemålets start, refunderes depositum ikke. 30 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

Leje:

Lejen skal være betalt senest 30 dage før lejemålets start. Sker dette ikke uden anden aftale betragter vi lejemålet som afbestilt.

Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede campingvogn eller anden campingvogn af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager, som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

Afhentning/aflevering:

Lejemålet begynder lørdag, afhentning mellem kl. 14.00-16.00.

Lejemålet slutter lørdag, aflevering inden kl. 11.00.

Vognene skal afhentes / leveres retur på vores adresse: Nyvej 17, Gassum, 8981 Spentrup.

Det  er af stor vigtighed at den aftalte afleveringstid overholdes, da for sent aflevering vil berøre den næste lejer.

Ved for sent aflevering betales kr. 150.- pr. påbegyndt time.

Ved for tidlig aflevering refunderes lejen ikke for den resterende tid. 

    

Campingvogn og udstyr skal leveres tilbage i rengjort stand, toilettet tømt og rengjort. I modsat fald betales kr. 1.000.- for rengøring, og kr. 500.- for tømning af toilettet.

Forteltet og markise og andre telte, skal leveres tilbage tørt og rengjort. I modsat fald betales kr. 800,- for tørring og rengøring.

Cykler:

Det er ikke tilladt at medbringe og opbevare cykler i campingvognene.

Rygning:

Rygning er ikke tilladt inde i campingvognen.

Husdyr:

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i campingvognen.

Gas:

1 stk. 10kg. gasflaske er monteret i campingvognen, og forbrug heraf er inkl. i lejen.